Điều kiện cung cấp dịch vụ

Các điu kin cung cp dch v

 1. Điều kiện vận chuyển:

Vé là vé giấy do hãng vận chuyển cung, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do Trang Web/Ứng dụng cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã giao dịch, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình. Vé điện tử được Trang Web/Ứng dụng gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ, có thể ở dạng cứng do khách hàng in ra hoặc tin nhắn SMS hoặc email gửi từ Trang Web/Ứng dụng và không trái với qui định của pháp luật. 

Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách và Hãng vận chuyển.

Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé. Hãng vận chuyển chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé.

Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

Giá cước

Giá cước là giá do Hãng vận chuyển công bố vào từng thời điểm mua vé. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

Hãng vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Trang Web/Ứng dụng công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điểm dừng

Điểm dừng là điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến trong lịch trình vận chuyển, được thỏa thuận phù hợp với quy định của Luật đường bộ và của Hãng vận chuyển.

Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

Chỗ ngồi: Chỗ ngồi đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng vận chuyển có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.

Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho Trang Web/Ứng dụng vì mục đích sử dụng dịch vụ do Trang Web cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép hãng vận chuyển lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó. 

Trang Web/Ứng dụng có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà Trang Web/Ứng dụng có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích: 

 • Thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp và điều tả thị trường;
 1. Quy định đặt vé xe:

Quý khách có thể đặt chỗ qua trang website, App, gọi lên tổng đài hỗ trợ của An Phú Quý.

 • Với những trẻ nằm chung giường với bố mẹ sẽ không mất phí.
 • Với những trẻ đi cùng bố mẹ nhưng nằm giường riêng sẽ mất phí như giá niêm yết.
 • Đặt chỗ của Quý khách sẽ không được đảm bảo đến khi thanh toán thành công.
 1. Điều kiện giữ vé:

Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định đặt vé xe cho Hành khách. Khi được yêu cầu, Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin xác nhận đặt hợp đồng cho Hành khách

 1. Quy định mức giá và các khoản phí

Tổng số tiền thanh toán là chi phí xe di chuyển từ điểm đi đến điểm đến (đã bao gồm xe trung chuyển)